SpåRätts planlösningar Outspace.

Sedan det Kalla krigets dagar hade rymdforskningen bedrivits av militärer. Det var den trenden som familjen Frånlandsvind och SpåRätt bröt, när de strävade efter att skapa en civiliserad värld, där ute, Outspace.

Deras allra första projekt, med ombyggandet av SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter, till rymdstationen SpåRätt, skulle gå i en anda från upplysningstiden, men också från hembygden och hembygdsrörelsen. Det var därför som de hade så stor hjälp av bibliotekarien från Island, Björn Ìsbjörnsson. Han var mycket duktig och kompetent, med intressen både för idéhistoria och tolkningsläran Hermeneutiken. Björn blev mentor och privatlärare för Sophie Frånlandsvind, som var den som tog det teoretiska och hypotetiska steget ut i rymden, universum och kosmos.

Den första rymdstationen SpåRätt 1, var bara en modell och en prototyp. Av den tillverkade de sedan SpåRätt 2, som blev till den första rymdstationen och stjärnskeppet. Svartråttorna, en av de neoluddistiska terroristgrupperna, attackerade SpåRätt 2 ute i rymden, då det var på väg bort mot planeten Ellek. Hela stjärnskeppet exploderade, tillsammans med svartråttornas egna farkoster. Men byggandet och iordningställandet av SpåRätt 3 var redan färdigt. Med de senaste tekniska innovationer av multi3D-skrivare i jätteformat, kunde de tillsammans skriva ut och formge stjärnskepp efter stjärnskepp. Fram till dess då det första skeppet anlände till Ellek, med en levande besättning av människor och andrarter ombord. De som tillsammans med människorna på Tellus, skulle skapa de första andhryberna.