I en indianstam i Nordamerika fanns en regel om stöld. Den som hade stulit, fick tre chanser. Efter den tredje stölden, fick tjuven välja på att antingen bli utesluten ur stammens liv och gemenskap, eller att bli avrättad. Ofta var det den som stod tjuven närmast, som skötte avrättningen.

Så gott som ingen valde att bli utesluten och leva i ensamhet ute i vildmarken. Därför valde tjuven hellre att bli avrättad. Vad vore ett liv utan gemenskap?

Man skulle kunna tro att den som levde i ensamhet, med tiden skulle finna en annan stam, grupp eller gemenskap. Troligtvis förstod andra stammar och folk att det var något fel på denna person? Kanske att den var sjuk och bar på någon smitta?

Tills att européerna kom dit och det uppstod flera samhällen och gemenskaper. Då kunde även de som tidigare inte kunnat anpassa sig, klara livhanken genom att finna sig ett nytt liv och en ny roll i gränstrakter och zoner mellan folk och stammar. Säkert kunde de som blivit uteslutna, bli till guider och vägvisare för engelsmännen och andra européer som reste västerut, för att erövra vildmarken.

Det var samma metod som neoidealisterna använde sig av, när de uteslöt och isolerade sådana invånare och medborgare i rymdsamhället som inte kunde klara av ett civiliserat och anständigt liv där. Där ute medgavs ingen möjlighet till alternativt tänkande eller alternativa samhällen. Allt måste passa samman, utan större konflikter. Därför sändes sådana som var trotsiga och upproriska, tillbaka ner till jorden och till öar och områden som fanns utanför SpåRätt Eurasia.

Som de människor de var, de flesta yngre män, behövde de kvinnor för att kunna skapa sin egen tillvaro, likt de gamla städerna styrda av sjörövare och andra brottslingar på flykt. SpåRätt Eurasia höll ju på att avfolkas, för att återanpassas till Tellus ekologiska kretslopp och naturstyrda system. De människor som fanns kvar där, var upptagna med att konstruera och tillverka tillräckligt många av andhryber, för att de skulle kunna, med tiden, överta tillverkningen av sig själva. Andra var engagerade i att flytta ut mänskligheten till en dräglig tillvaro ute i rymden. Några av dem fortsatte med tillverkningen av stjärnskepp, som skulle fortsätta att avgå till planeten Ellek.