Lucy på savannen.

Det var en paradox att Mich, när han för all framtid övergivit jorden och Tellus, satt vid sitt arbetsbord och funderade över människornas anmoder Lucy.

Det är inte mycket som den vetenskapliga forskningen kan veta om Lucy som varelse, individ och person. Mich kunde bara anta utifrån föreställningar, hämtade från det Stora Självklara. Det som kunde kallas för allmänbildning, eller möjliga fantasier.

Lucy hade funnits för ungefär tre miljoner år sedan. De fann henne i Hadar, Awashdalen, i Afarsänkan, i Etiopien, i Afrika.

Forskningen gick ständigt framåt, med nya tekniska hjälpmedel, undersökningsmetoder och erfarenheter från tidigare fynd, kunde specialister, experter och amatörer fantisera vidare och föreställa sig nya situationer, händelser och handlingar. Det var inte troligt att Lucy hade levt för sig själv, utan funnits med i en flock eller löst sammanfogad stam eller klan.

Mich hade studerat kråkorna lite då han suttit nere vid Tantolundens park, där människor spelade boule, solade och badade på somrarna. Dit kom kråkorna för att leta matrester i gräset eller äta insekter.

Mich hade försökt att se skillnader på de olika individerna, men de var intill förväxling lika, i utseende och beteende. Säkert hade de rangordningar och primitiva former av regler för vem som fick göra vad, vem som skulle äta först och vem som skulle vakta och bevaka, mot främmande kråkor och inför möjliga hot. Den mat som de inte kunde äta upp med en gång, gömde de i grästuvor på marken. Annars hoppade de runt, vred på sina små huvuden, med skarp blick och god hörsel.

Så kunde Mich föreställa sig att Lucy och hennes närmaste genomlevde sin vardag. De hade någon eller några som vaktade, medan de andra ansträngde sig för att finna föda, vatten och säkerhet. Ute på savannen var det troligtvis kallt på nätterna och hett på dagarna. I perioder föll det kraftiga regn, när det inte var torrt och svårt att finna näringsrik mat.

Eller att Lucy kanske levt uppe bland träden och inte så mycket nere på marken? Lite mer som en apa, än som en människa?

Forskarna antog att hon fallit ner från träden, på en höjd av tolv meter och dött på grund av fallet.