Vad kan man lära sig från skönlitteraturen?
I ”Röda Dödens Mask” beskriver Edgar Allan Poe hur Döden kommer in på en maskerad, förklädd i en röd mask. Prins Prospero, som har maskeraden, har sett till så att Döden inte på något sätt ska kunna komma in. Men att den skulle komma förklädd, maskerad, hade han inte kunnat föreställa sig.
Människor med privilegier är alltid rädda för att förlora sina privilegier. Därför sätter de upp regler, bestämmelser och lagar om hur privilegierna ska kunna skyddas. För att dessa ska följas, behövs det vakter,stängsel och murar. I alla tider har sådana begränsningar kunnat bestå för en tid, men förr eller senare har trycket utifrån blivit för stort och för starkt.
Snart är Sveriges befolkning uppe i ett antal på tio miljoner människor. Den 31 oktober år 2011 passerade antalet människor på Tellus, sju miljarder individer. Det återkommer ständigt uppgifter om att befolkningsökningen har planat ut, men ändå fortsätter mänskligheten att bli större och antalet individer bli fler.
Åt detta kan varken Sverigedemokraterna eller andra populistiska partier eller politiker göra någonting åt.
De tror säkert det själva, men deras grundinställning är ändå pessimistiskt, fatalistisk och defaitistisk.
Sverigedemokraterna, liksom andra som strävar efter att bevaka sina intressen och bevara sina privilegier, har egentligen ingenting att sätta emot den här utvecklingen. Därför varken diskuteras eller debatteras den. Å ena sidan handlar det om planeten Tellus begränsade resurser. Snart är mänskligheten uppe i att förbruka fyra planeter om året, när det bara finns en tillgänglig.
Voltaire skrev sin roman ”Candide eller Optimismen”, som ett debattinlägg mot Liebniz påstående om att vi ”lever i den bästa av världar”. Boken slutar med att Candide drar sig tillbaka från världen, för att odla sin egen trädgård. Den tidens form av provinsialism och protektionism.
Allt tal om, från vilken politiker eller politisk ideologi som helst, att förstärka gränserna, bygga murar och sätta upp tullar, kontroller och andra säkerhetsåtgärder, är dömda att misslyckas. Trycket kommer ändå att bli för stort och starkt. Tio miljoner svenskar kan inte hålla världen som den ser ut idag, utanför. Det är en illusion!
 
Det är just därför som Nationalismen och Patriotismen inte fungerar i praktiken. Det visar även dessa partier själva, när de alltid utan undantag, söker stöd, hjälp och engagemang från liknade partier, i utlandet. De eftersträvar alltså också en internationell rörelse och globala lösningar, men tror att, liksom i Edgar Allan Poes berättelse om ”The Masque of the Red Death”; att det, med alla tänkbara medel, går att hålla problemen utanför Sverige och Europa, för att medborgarna här ska kunna fortsätta att leva i en idylliserad utopi.
Fan tro’t!