En idé kan ses som ett föremål, ett ting och ett objekt. Den har sina begränsningar och avgränsningar, i Tiden och i Rummet. Idén kan vara enkel eller komplicerad. Idén kan vara konkret eller abstrakt. Den uppstår borta vid förväntanshorisonten och avtar eller försvinner, när den är ur bruk eller inte längre kan tolkas på något hittills okänt sätt.

Drömmaskinen är ett träningsredskap, men också med funktioner som underhållning, tidsfördriv, rekreation, fritid och semester. Sådana behov som kan vara svåra att tillfredsställa för människorna ute i rymden.

Vad händer i en drömmaskin?

Drömmaren sätter på maskinen genom att trycka in den gröna knappen på instrumentbrädan. En röd lampa tänds, som visar att maskinen är i gång och förbereder en drömupplevelse. När den röda lampan släcks och en grön lampa tänds, är maskinen klar för att användas.

Öppna dörren och stig in. Trots att drömkulorna ser ut som om de skulle kunna falla ut genom dörröppningen, så stannar de kvar där innanför. De hålls samman av ett elektromagnetiskt kraftfält.

Nu står drömmaren på golvet inne i maskinen. Drömkulorna aktiveras och läser av drömmarens hud och kropp. Alla uppgifter registreras och sänds vidare till drömmaskinernas centraldator eller CPU. Där börjar ett program skapa drömmen, genom att associera och bisociera allt som drömmarens kropp sänder ut, med sådant som finns tillgängligt i dataprogrammet. Det nya materialet sänds tillbaka till den enskilda drömmaskinen, som distribuerar det vidare till drömmaren. Elektriska, elektromagnetiska och elektroniska signaler och impulser förs över via drömkulorna till drömmarens sinnesorgan och nervceller. De elektroniskt digitala, binära siffrorna blir till bildpixlar, lukt, smak, ljud och känsel. De bildar tillsammans upplevelser som kan bli till minnen och erfarenheter. Genom drömmarens hud omvandlas impulserna och signalerna till biologiska, organiska och cybernetiska tecken.