Inuti drömmaskinen.

Citat:

”Om inte Människan skapat idéer, skulle mänskligheten på Tellus bara vara en mycket lång pornografisk film.”

Angela Superstar

Mich och Zanna hade kommit överens om att idag skulle de testa drömmaskinerna. De stod i ett särskilt rum, mitt emot toaletten och badrummet, nära sovrummet och arbetsrummen.

Zanna hade läst på om drömmaskinerna, i deras hemdator:

”Drömmaskinen. Introduktion:

Adam Frånlandsvind skriver:

Drömmaskinerna var en uppfinning som var tänkt som en gåva från ellekarna till människorna. Ellekarna hade ju själva begått misstaget att fastna i en vision om en abstrakt verklighet. Dels blev de vagare i konturerna och mer suddiga som levande varelser. Dels avtog deras personligheter, integriteter och personliga och privata liv. Det var av den anledningen som de sökte efter annat liv ute i universum, för att förhoppningsvis kunna återta sina mer konkreta livsformer, någon gång i framtiden. Därför uppfann de drömmaskinerna och konstruerade andrarter och andhryber.

Drömmaskinen som helhet kan betraktas som ett helt sammanhang, som innehåller både den Stora Självklarheten och den Stora Glömskan.

Alla som någon gång har drömt, vet att det i drömmen har ingått personer, händelser, situationer och föremål som de vet med sig att de inte kände till innan, före drömmen. Efteråt, när de vaknat ur drömmen, har de tänkt och funderat över varifrån de fått denna okända del. Har de sett eller upplevt den, utan att ha varit riktigt medvetna om det?

Varje enskild drömmaskin består av ett rum som är cirka tre meter högt, tre meter långt och två meter brett. Väggarna består av hållbart glas, svartmålat på insidorna. Rummet är fyllt av drömkulor. Det är ibland dessa som drömmaren, personen som är aktivt deltagande i drömmaskinen, upplever drömmen. Upplevandet är en aktiv handling, som kräver uppmärksamhet, minneskapacitet, inlevelseförmåga och vilja till att välja.

Varje drömkula har storleken av en golfboll, mindre än en tennisboll och större än en stenkula. En diameter på cirka fyra centimeter.

Varje drömkula innehåller en separat dator. I drömhandlingen aktiveras varje drömkula, så att den genom sina väggar har beröring med antingen drömmaren, andra drömkulor, eller den svarta färgen som finns i golv, väggar och tak. Drömkulans yttervägg består av sensorer. Sensorerna sänder ut och svarar på elektriska, digitala, impulser som av drömmaren upplevs som sinnesintryck som blir till en helhet; en upplevelse av fiktiv och virtuell verklighet.

Bilderna och de övriga sinnesintrycken sänds som hologram till drömmaren, men också till de övriga drömkulorna. De sänder dem i sin tur vidare till den svarta färgen, som registrerar och leder dem vidare till drömmaskinernas centralenhet, eller CPU. Alla impulser registreras och arkiveras i rymdsamhällenas gemensamma administrativa drömmaskinsdator. Det är denna som med tiden kommer att ersätta både det Stora Självklara och den Stora Glömskan.

Hela maskineriet bygger på teorin om att arten Människa består av sina sinnesintryck, medvetna val eller uppmärksamhet, samt upplevelseförmåga och minneskapacitet.

Vad är det nu för bra med allt detta, kanske vän av ordning frågar sig?

På jorden, planeten Tellus, har arten Människan i alla tider arbetat och strävat. Arbetet först och främst för att överleva och klara sig genom kampen för tillvaron. Strävan, i sin vilja att komma vidare och uppnå något nytt, bättre och annorlunda. Till skillnad från andra djurarter, kanske beroende på Människans förmåga till att minnas och komma ihåg, har Människan lätt för att bli uttråkad, less och led.

För den individuella människan blir drömmaskinen ett substitut för dessa två, att arbeta och sträva.

Det som ellekarna kom fram till var att människorna måste kunna fortsätta att producera, för att uppleva ett inre värde, tillfredsställelse och betydelse, inför varandra. Att konsumera, använda och nyttja, det som är nyttigt, njutningsfyllt och intressant, är inte tillräckligt. Människorna måste få uppleva att de gör något, mer än bara äter, vilar, existerar, umgås och vegeterar. Detta har ellekarna löst genom att låta människorna producera: Idéer!

Vad vi vet så kan ingen annan levande varelse, förutom Människan, skapa, förstå, bearbeta och föra vidare sina idéer.

Det var med den insikten som den gamla Idealismen kom till att ersättas av Neoidealismen.