Drömmaskinerna skulle inspirera människorna till att finna på nya idéer.

Adam Frånlandsvind. SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter. Dreva Bruk. Onsdagen den 7 december 2016.”

Utförligare beskrivning av hur drömmaskinerna fungerar:

Varje enskild drömmaskin har ett enda syfte; att producera drömmar åt drömmaren.

Varifrån kommer drömmen? Vem är det som drömmer? Varifrån uppstår drömmens innehåll? Har drömmen ett budskap, en funktion eller en mening och betydelse? Måste människorna tolka drömmen?

Drömmen är en tolkning av drömstoffet, eller drömmaterian. Det omnämns i Bibeln, i William Shakespeares ”En Midsommarnattsdröm” och i många andra kulturella verk.

Drömmandet är inget solitärt ensamarbete, även om det kan tyckas så. Redan psykoanalytikern Carl Gustaf Jung var inne på tanken om ett ”kollektivt omedvetet”. Men är det säkert att drömmen hämtar sitt material, sitt innehåll eller sitt budskap, därifrån?

Inom SpåRätt och neoidealismen menar vi att drömmen härstammar från drömbubblorna. Deras ursprung är än så länge okänt.

Drömmen är kort sagt, en ”andra mening”, en annan uppfattning, än den som drömmaren annars har valt att tro och anpassa sitt liv efter. Därför bör drömmen tolkas. Enligt vår uppfattning har drömmen inget enkelt och entydigt budskap. Drömmen är inte bärare av objektiva fakta eller värderingar, uttänkta av någon högre makt, högre väsende eller har uppstått ur något högre sammanhang, än det som redan finns omkring oss. Drömmens budskap bör tolkas enkelt, utan komplicerade eller abstrakta metoder eller förklaringar.

Drömmandet är en dagsaktuell händelse och handling. Den är en färskvara.