Varje större enhet inom rymdstäderna hade ett namn och en beteckning. Namnet var enbart till för att ge människorna upplevelsen av att vara trygga, bofasta och leva i en hembygd. Den enhet som Zanna, Mich, Joe och Mary bodde i, hette Eksta. Det fanns inga ekar där, men det gjorde inte så mycket. Eksta var lätt att känna igen, då mycket av föremålen omkring dem på vägarna var målade i en ekbrun färg.

De gick ner till sänkan där centret fanns. Mich kände med en gång igen det. Det var som en exakt kopia av SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter, vid Dreva Bruk, söder om Enköping och inte långt från Mälarens strand. Redan innan de hade gått in, visste Mich hur det skulle se ut där inne.

Eksta Center var förstås betydligt större i format, än SpåRätt vid dess ursprungliga plats. Centret skulle fylla en funktion av hembygdsgemenskap, med utrymme för religiösa ritualer, meditationssalar, föreläsningssalar och gemensamma måltider. Det skulle dessutom fungera som motsvarande en gammaldags arbetsplats, med kontorslandskap, konferensrum, fikarum och dammiga lagerlokaler. De som kommit dit av nyanlända skulle redan den första dagen i centret känna sig hemma och välkomna.

Det var ingen hemlighet att centret var till för social kontroll över medborgarna, liksom arbetsplatserna fungerat förr. Hade inte hembygden också inneburit för byborna i bygemenskapen en trygghet och en säkerhet där alla visste och kände till allt om alla?

Den första tiden kunde centret mest likna arbetsterapin i ett seniorboende, fritidslokalen för ungdomar, förskolan för barnen och hackerspaces och makerspaces, för de mer händiga och praktiskt duktiga.