Allt i rymdsamhället var ju syntetiskt, artificiellt, konstgjort, konstruerat och tillverkat av människor. Även om det mesta var produkter från robotar, 3D-skrivare och andra maskiner, var dessa i sig tillverkade av människor. Det kanske fanns en motsättning mellan kulturen, civilisationen och allt det som människorna tänkt ut och blandat sig i och det som annars kunde ses som utan människornas påverkan eller medverkan.

När människorna flyttat ut i rymden, avtog risken för att de alla skulle omkomma efter ett kärnvapenkrig. Tellus skulle kunna sprängas i miljontals sandkorn, men människorna skulle fortsätta att leva i deras eget tillverkade rymdsamhällen.

Mich började på nytt med sitt projekt om att skriva krönika. Det var bara ett litet problem. I Eksta hände ingenting. Vad skulle utgöra en skillnad från dag till dag, när alla dagar och rutiner bara var återupprepningar från dagarna innan?

Han skulle visserligen kunna vara med om drömmar i drömmaskinen, för att sedan skriva och berätta om dem, i sin krönika, men alla drömmarna skulle ändå finnas lagrade och lätta att spela upp igen, för den som var intresserad.

Det enda meningsfulla han kunde komma på, var att fortsätta med utforskandet av Eksta och samhällena runt omkring.

Eftersom allt var nybyggt och nykonstruerat, fanns ingen historia eller tider från förr. Det fanns inga arkeologiska utgrävningar, inga kulturskatter, ruiner eller artefakter. Allt som fanns, utanför drömmarna i drömmaskinerna, var här och nu.

Mich hade planerat att återvända till drömmen om Lucy, men han ville veta mer om henne, för att, förhoppningsvis, kunna fråga henne om hur hon tänkte, kände, upplevde och kommit ihåg händelser från sitt tidigare liv.

Lite längre bort, när Joe, Mary, Zanna och Mich gått på sin första promenad i Eksta, hade de kunnat se ett högt torn. Det var byggt för att invånarna skulle kunna ta sig upp ovanför ramverket och se rymden utanför rymdsamhället. Där ute skulle de vara så nära universum som de bara kunde.

Då kom Mich på en idé! Varför hade han inte tänkt på det tidigare?

Han skulle kunna kartlägga sitt eget inre, på jakt efter sin egen drömbubbla, inne i drömmaskinen. Allt som fanns inuti drömmaskinen var ju skapat antingen av honom själv, eller av andra människor som också var uppkopplade till sina drömmaskiner.