Neoidealismens paradoxer.

Thomas Kuhn hade en gång skrivit boken om mänsklighetens paradigm och paradigmskiften.

Det märkliga var, och det var sannolikt det som lett till uppkomsten av neoluddismen, att alla inte lyckades hänga med och komma igenom ett paradigmskifte. När det blev vanligare att använda datorer, var det inte alla som insåg fördelen med att använda en dator, hur den skulle användas och till vad. Ändå fanns det nittioåriga gamla damer som orkade hänga med i utvecklingen, medan män i femtioårsåldern gav upp och gav bort sin dator.

Varje ny information och kunskap ställde krav på dem som skulle ta till sig den och använda praktiskt, i sina dagliga rutiner. När de första bilarna kom ut på vägarna, blev ekipagen med hästar oroliga för de bullrande maskinerna. Tobak och cigarrettrökning ansågs fult och omoraliskt, tills att folket såg sina kändisar och berömdheter röka, med elegans och kultiverad vana.

Svartråttorna och andra liknande terrororganisationer bland neoluddisterna, ersattes av Hyenorna. De som överlevde på rester och as. Det som blivit över, efter neoluddisterna. De gjorde inte längre något motstånd mot neoidealisterna. Det skulle ju ha varit meningslöst, eftersom de inte längre hade kvar några värdefulla egendomar på jorden.

Andhryberna byggde metodiskt upp ekologiska system och cybernetiska sammanhang, för att harmonin och balansen skulle återställas ute i naturen.

Hyenornas enda ideologi och framtidsstrategi, byggde på gamla böcker från slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, om Nihilismen. Nihilismen var revolutionär, men hade ingenting att ersätta allt det som skulle rivas ner och tas bort. De hade varken några föreställningar, visioner eller ideal.