Hatarna är nihilister.

Svaret är att välja rymden. Go Outspace!

Historien, mänsklighetens gemensamma berättelse tog slut med atombomberna som fälldes över Hiroshima och Nagasaki.

Vad skulle bestå efter ett världsomfattande kärnvapenkrig?

Idag sitter Vladimir Putin vid den ena knappen i Ryssland och snart Donald Trump vid motsvarade knapp i USA. Atombomberna och kärnvapnen har visserliga blivit färre till antal, men fortfarande konkurrerar Ryssland och USA om vem som kan göra den största, starkaste och mest effektiva kärnvapensprängningen.

Hatarna i Sverige och världen hatar därför att de inte får några svar på frågor som:

Vad kommer att bli vår meningen med livet, när vi en dag ska ta över i samhället?

När robotar, maskiner, automater och datorer utför allt arbetet. Vad har vi att bidra med? Vilka visioner har vi att välja på?

I stort sett bara två. Den ena är att börja flytta ut i rymden. Den andra är ett världsomfattande kärnvapenkrig.

Då och då hotar någon politiker, nation eller stat med kärnvapen, men en dag kommer hoten inte längre att tas på allvar.

Frågorna finns kvar sedan slutet av Andra världskriget. Det var där och då som Historien som berättelse tog slut. Vad börja och sätta igång med, av långsiktiga visioner och projekt, när allt plötsligt skulle ödeläggas av ett kärnvapenkrig?

Just nu använder mänskligheten 4,2 jordglob, när det bara finns ett. Vad kommer att hända med det?

Att, som Oswald Spengler förespråkade se fram mot en ny civilisation, i den cirkulära tiden, kommer nu bara att leda till att planeten Tellus begränsade resurser förbrukas än mer och på ännu kortare tid.

Därför finns det i praktiken bara en hållbar vision och den består av att arten Människa och mänskligheten satsar på att flytta ut i rymden. Ju förr vi börjar på allvar, desto större är chansen till att lyckas.

Annars finns risken att nihilisterna bara fortsätter att öka. De kan tro på en starkare nationalstat, men förr eller senare som kommer den ena nationalstaten anse sig behöva något som en annan nationalstat har. Då blir deras vision igen att kriga, för att få det som de saknar.

Nihilisterna hatar därför att de inte får från det nuvarande etablissemanget vettiga, rimliga och ärliga svar. De aktiva människorna i sitt yrkesliv saknar förmågan till att se längre än till bara deras egna liv, med behoven tillfredsställda, goda karriärsmöjligheter, ett framgångsrikt liv och en lugn och skön tid av åldrande.

Det var så som det var tänkt, men alla vet idag att det inte kommer att fungera. Kvar blir en allt växande grupp av människor som undrar och frågar:

”Vad med oss? Vad ska hända oss, när vi inte har något långsiktigt mål, inga visioner och ingen kommer att fråga efter oss eller behöva oss?

Nihilisterna, i brist på ett liv i sammanhang och gemenskap har bara intet, ingenting, förintelse och tillintetgörelse att se fram emot, om ingen erbjuder dem något optimistiskt, positivt, konstruktivt och kreativt.

Historien kommer inte att återupprepa sig, för den slutade att fungera, efter år 1945.

Efter det har stora delar av mänskligheten fortsatt att satsa på ökat välstånd. Det är att satsa på ett mål, men det kommer att ta allt mer av resursförbrukningen, när allt som skulle kunna användas bättre, bara blir till siffror som talar om hur framgångsrik industrialismen, kapitalismen och liberalismen har varit. Men ständigt ökad vinst kan inte vara ett mål i sig. De etablerade företagen i världen idag borde hellre satsa på att bygga bostäder och ett vardagsliv för människorna, ute i rymden.

Ett projekt och en vision som sträcker sig längre bort, än bara till någon undergångsvision, Armageddon, Ragnarök eller allmän ödeläggelse.

Go Outspace!

Victor Rangner. Hässelby den 14 december 2016.