Så var det flera händelser i följd, med långa mellanrum, som bildade det nya sammanhanget och SpåRätts nya funktion.

Johan gissade att det var formen som inspirerade till nytänkandet. SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter liknade på något vis ett flygande tefat, ett Ufo eller en rymdstation. Det kunde bli en ny turistattraktion, vid sidan om det gamla järnbruket, med en helt ny byggnad som skulle representera och presentera framtiden, så som den skulle kunna se ut.

Ludde, Lotta och Nicke var med på noterna. För att få in någon mer professionell person och arkivarie, anställde de bibliotekarien Björn Ìsbjörnsson, från Island. Han var intresserad av hembygden och landsbygden, men också ämnet idéhistoria med inriktningen hermeneutik, eller tolkningslära.

Samtidigt som de byggde centret, funderade de på hur det skulle se ut, borde se ut, om det var ett riktigt, verkligt rymdskepp?

Earthstar-gänget hade förstås samlat på sig en hel del bildmaterial, med den svenske astronauten Christer Fuglesang och senare Jessica Meir. De hade gott om bilder från ISS, den internationella rymdstationen som sköttes tillsammans av ryssar och amerikaner.

När de övriga i hjärngänget tittade på bilderna, utbrast Ylva:

   Det där ser ju inte vidare hemtrevligt ut! Trångt och inget utrymme för att göra saker och ting. Jag hade tänkt mig lite mer som Star Wars eller Star Trek!

   Det är nog bara, sa Lotta, för att det är en forskningsstation och i grunden med militär administration och organisation.

   Då måste vi, sa Ylva, försöka skapa en civil rymdstation, så som vi själva skulle vilja ha den, om vi skulle bo där i ett år eller mer!

   Vad skulle vi göra där ute då, undrade Kristin, som hellre ville stanna kvar på den trygga planeten Tellus.

   Detsamma som vi gör här, sa Johan.

   Bygga museum och verkstäder?

   Ja, bland annat! Det blir ju förstås ett helt annat, nytt slags liv.

Kristin och hennes förra make Rudolf hade länge oroat sig för atombomberna och kärnvapenspridningen i världen. Efter Andra världskriget hade alltfler länder och stater skaffat sig atombomber. Människorna sköt tankarna om hot och framtida kärnvapenkrig ifrån sig, men hotet var i allra högsta grad reellt och verkligt.

Till det kom de återkommande uppgifterna om miljöförstöring och människornas påverkan på jorden, planeten och Tellus. Även om det fortfarande fanns stora områden av orörd natur, fanns människorna närvarande överallt, med satelliter, flygplan, tåg och bilar.

Rymdforskningen pågick och både ryssar och amerikanare deltog med liv och lust i rymdkapplöpningen, som kunde ses som något mycket mer positivt, konstruktivt och kreativt, än hotet om ett framtida kärnvapenkrig.

De var ju bara glada amatörer eller dilettanter, men sådana hade faktiskt påverkat utvecklingen många gånger förr. Alla de människor som höjde blicken och frågade sig om vad som kunde finnas där borta och där uppe, ovan molnen, himlen och borta vid stjärnorna.

Det fanns, trodde Johan, en inre längtan hos människorna att vilja ta sig dit upp och dit ut, för att hitta vidare på sin väg bortåt och utåt.

De lät bygga det första SpåRätt-centret, men med ändringar inför idéer om hur det skulle fungera om centret istället var en rymdstation som för sig själv hängde ute i rymden, utanför Tellus graviationsfält.

Många blev intresserade. Hackare och makare från Breda Hjärnbruk kom för att hjälpa till, komma med tips och råd. Det blev lite av ett gemensamt projekt, en turistattraktion och ett folknöje. Flera händiga människor blev nyfikna och engagerade, för att försöka finna bättre lösningar på problem som kunde öka hållfastheten och motverka sprickbildningar.

Fogelqvist och andra som arbetade med 3D-skrivare testade sina maskiner och skrivarmassor. Det blev själva uppstarten till det som i framtiden skulle bli Jim Leggs och Adam Frånlandsvinds eget projekt och företag. AndroArt.

När SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter stod färdigt för invigning, födde Anneli tvillingarna Sophie och Adam Frånlandsvind. Det var de som skulle skapa själva grunden till det framtida SpåRätt, i alla dess versioner och dimensioner. Det kunde förstås ingen ana då.

Då bytte Hjärngänget namn till Stjärngänget.