Det var Kristin som första gången mötte ellekarna, eller åtminstone såg eller anade dem. Hon hade trott att det var dimmor och att det såg ut som om bland dimmorna dansade älvor. Hon tog det inte på så stort allvar. Inte så stort som när hon senare såg både sin hädangångne make Rudolf och ”Vita frun”, Sophie von Dreva ståendes intill kvarndammen.

Det var inte bara Jim Legg som hade sina idéer om Ådran som fortsatte in i framtiden. Johan, Ylva, Evert och Anneli var också inne på tankar om tiden. Till stor hjälp hade de en granne, Gustaf Blom. Han kom så gott som dagligen på besök, inspekterade, tittade och frågade lite försiktigt och försynt om vad de gjorde och planerade. Gustaf gav dem en hel del tips och råd om hur Dreva Bruk fungerat när han var liten och hur hans hembygd hade sett ut, innan Enköping blev till det blivit idag.

Ylvas pappa Sven var pensionerad civilingenjör. Mamma Siv var mycket intresserad av släktforskning. Speciellt om sina släktingar som var rospiggar, i Roslagen, och som sannolikt kommit till Sverige som valloner. Därför hade Dreva Bruk också blivit till en hemvist för många nyinflyttade från Vallonien.

Herrgårdsbyggnaden byggde de om till att bli ett museum över allt som fanns i och omgav Dreva Bruk. Sven skapade sin egen dröm: ett Lilla Christopher Polhemmuséet, med modeller utskrivna i 3D-skrivare, av Polhems Mekaniska Alfabet.

En dag kom Ludde, Lotta och Nicke, uppifrån Enköpings Enskilda Gymnasium och Samskola. De sökte efter en klubblokal till sin förening: Earthstar Ufo- och Astronomiförening. Ylva gav dem lov mot att de rustade upp, städade och snyggade till, i det gamla växthuset strax bredvid herrgårdsbyggnaden, att där kunde de få vara.

I ett rum inne i herrgårdsbyggnaden fick de också tillåtelse till att sätta upp sin skolutställning om Tellus, Solsystemet, rymden, kosmos och universum.

Det började bli trångt om utrymmen. Med inkomster de förtjänat på att hyra ut rum och maskiner, började Ylva och Johan att skissa på ett informationscenter. Det var först tänkt som en mötesplats för folk i bygden, men det fanns gott om turister som ville campa, sitta vid det lilla kaféet eller söka mer kunskap och information om bygden.

Det var Johan som kommit på namnet ”SpåRätt”. Han hade tänkt i lite samma spår som Jim med hans idé om Ådran. Att människorna i världen följde någon slags linjär utveckling. Det var förstås bara en hypotes och en gissning, men ändå?

Det var ett spår och Johan hade tänkt sig att det skulle heta ”Spåret”. Men så var det en besökare som sa att:

   Det gäller att spå rätt också!

Det tog Johan fasta på. Från och med nu skulle de sträva efter att: ”Spå Rätt”. Så kom byggnaden och projektet att heta:

”SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter vid Breda Hjärnbruk i Dreva Bruk”.