Sophie och Mich gick förbi den stora entrén till SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter. Där fanns det lilla kafé som Sophie brukade arbeta extra i, för att få lite fickpengar. Annars, på fritiden, om den kunde kallas för det, var hon upptagen av att tolka ellekarnas texter, utskrifter, kopior och ritningar. Alla de lösningar som skulle kunna komma till användning under byggandet av rymdstationen SpåRätt.

Ellekarna hade redan presenterat sina planer på att SpåRätt skulle bygga stjärnskepp som de, människorna, skulle kunna resa med från planeten Tellus till planeten Ellek.

Sophie och Mich gick en liten omväg förbi kvarnhuset med stångjärnshammaren, smedjan, vattenkvarnen och kvarndammen.

   Det var här, förklarade Sophie, som Kristin med hjälp av några dykare fick upp dokument som Axel och Sophie von Dreva gömt nere i kvarndammen, som de dolt för spioner som varit ute efter bevis på att paret von Dreva, hugenotterna, vallonerna och rosenkreutzarna tidigt varit i kontakt med, troligtvis, ellekarna, vid uppgörelsen av Magna Charta, men troligtvis redan så tidigt som till Göbekli Tepe, i nuvarande Turkiet, för över tolvtusen år sedan. De dokumenten är numera i säkert förvar, men vi ha kopior av dem, inne i utställningen som EarthStar Ufo- och Astronomiförening tillverkat, inne i herrgårdsbyggnaden till Dreva Bruk. Det sägs att det var Sophie von Drevas ande eller spöke som visat för Kristin var dokumentet funnits gömt, nere i kvarndammen.

Mich gick tyst och lyssnade. Kände han verkligen till att detta från förut, eller hade han kanske hittat på det, fantiserat det, just här och nu?

   Nu, sa Sophie, ska vi svänga av här, för att fortsätta upp vid stranden av kvarndammen, upp mot skogsbrynet. Så får vi se om de är där, eller om de är synliga för oss?

De gick uppför den korta backen och kom ut på ängen. Mich kunde nätt och jämnt ana något som skimrade och dallrade i luften, som den brukar göra ovanför en het asfaltsväg, på sommaren. Så upplevde han något mycket stort, som ändå var näst intill osynligt. Sophie gick med bestämda steg fram och knackade och bultade.

En dörr fälldes ut och ner. Det var mörkt där inne.

   Hej, sa Sophie in i mörkret. Det här är Mich. Tänkte att ni skulle vilja träffa honom?

Allt det här lät så övertygande att Mich på allvar var tveksam om ifall det var dröm eller verklighet, en fantasi eller en version av verkligheten.