Civilisationerna som försvunnit.

I Planetariet fanns det gott om information om vad som hänt på planeten Tellus, för mer än tvåtusen år sedan. Filosofen och framtidstänkaren Oswald Spengler hade förklarat att varje civilisation på Tellus haft samma slags utvecklingsfaser som en människa. Det hade han beskrivit i sin bok med titeln: ”Västerlandets undergång”. Titeln var inte helt lyckad. Den borde kanske ha hetat: ”Västerlandets fullbordan”. När något nått fram till sin optimala maximumpunkt, i en stigande kurva, kunde den bara sjunka och falla ner. Det var därför, menade Oswald Spengler, som tiden var cirkulär, och inte linjär.

Oswald Spengler var motståndare till nazisterna och de filosofier och ideologier som förespråkade en ädel och framgångsrik ras, bättre, intelligentare och mer utvecklad än alla de tidigare.

Hade han levt några år till, han dog den 8 maj 1936, i Mûnchen. Därför hann han aldrig uppleva Andra världskriget, Axelmakternas nederlag och atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Han behövde aldrig uppleva det Kalla kriget eller Rymdkapplöpningen vidare ut i rymden, till Månen och Mars. Därför kunde han aldrig ifrågasätta sin egen teori om att tiden var cirkulär och om alltings eviga återkomst.

Atombomben, kärnvapenkapprustningen och kapplöpningen ut i rymden, försatte mänskligheten i en helt ny, aldrig tidigare upplevd situation.

Mich såg det som att den historiesyn som funnits förut, inte längre kunde bli till något nytt och någonting annat. Om ett världskrig där alla stridande använde kärnvapen för att besegra, oskadliggöra och förinta varandra, kunde mycket lite av det som funnits fram till dess, återuppstå och återkomma.

Inte ens ett avtal, löfte eller försäkran om evig fred, vapenstillestånd och att ingen skulle tillverka några kärnvapen eller andra förintelsevapen, skulle vara en garanti för att alla tänkbara härskare i framtiden skulle hålla ord. Fanns väl kunskapen om hur sådana helvetesmaskiner kunde tillverkas, fanns också risken för att de åter kunde användas.

Det var därför som neoidealisterna, SpåRätt och stjärngänget satsade på Exodus och utvandringen ut i rymden.