Ministralen och eleverna från SpåRätt Rymdhotell- och Restaurangskola hade fått utöka sin specialitet på säkerhet, upplevd trygghet och ”Vetenskapen om Människans Beteende ute i rymden”. Fastän att utrymmena var väl tilltagna i rymdbostäder och rymdbyar, kunde människorna uppleva isolering, främlingskap, klaustrofobi och agorafobi. Det kunde tyckas märkligt och ologiskt att alltid vara inomhus och instängd i samma utrymmen. Med en öppen stjärnhimmel ovanför på nätterna var människorna sedan urminnes tider vana vid att uppleva rymdens oändliga och eviga perspektiv.

Ministralen skapade möjligheter till vilorum, där atmosfären skulle vara jordlik och anpassad till skilda klimat och temperaturer. Det kunde ta veckor för lite äldre medborgare att anpassa sig till vardagslivet i rymdsamhället. Yngre kunde gå i gruppterapier och gruppsamtal, för att tala om sådant de saknat och aldrig skulle få återuppleva.

Med antidepressiva mediciner och ”uppers” av serotonin och oxytocyn, blev de med tiden piggare och mer positivt inställda till sitt nya liv. Hellre det än kanske gå under i ett kärnvapenkrig nere på jorden. Hellre uppleva alltför mycket av trygghet och säkerhet, än att alltid gå och oroa sig för klimatförändringar och farliga ämnen ute i vardagslivet. Det var inte alltid så roligt att bära munskydd eller gasmask. Inte heller att bära latexhandskar, för att undvika att bli sjuk av antibiotikaresistenta bakterier och virus, immunbristsjukdomar eller de ständigt nya muterande influensorna.

För att medborgarna skulle kunna uppleva mer av den inre friheten, arbetade forskarna intensivt med att vidareutveckla drömmaskinerna. Det var i dem som de skulle skapa de upplevelser som kunde kännas som befriande och spännande. För att ingen skulle förvirra sig bort bland drömmarna, hade forskarna satt in speciella spärrar som hindrade oerfarna drömresenärer att gå för långt. Det fanns tillgängligt handböcker, instruktionsböcker, manualer, digitala kartor och elektroniska guider som kunde vägleda och inspirera. Med sensorerna i drömkulorna kunde resenären till och med uppleva havets vatten och luftens vindar, genom huden.