Planetariet var en lång och långsam process. Vet inte vem som kom på den ursprungliga idén. Det kan ha varit Kristin, eller Sven, Siv, Gustaf eller Björn Ìsbjörnsson, bibliotekarien i SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter? En säker inspirationskälla var Jim Leggs tankar om Ådran. Så kom Nicke sedan med Språkets Arkeologi.

   Vad bestod den ursprungliga idén av? Vad var det så märkvärdigt med den? Att skapa ett kunskapscenter?

   Nej, det var mycket större och djupare än så. Stjärngänget hade ju funnit på en tanke om att hela den västerländska civilisationen börjat vid Göbekli Tepe, i Turkiet, någon gång tiotusen år före vår tideräknings början. De trodde att det kunde varit ellekarna som gjort ett första besök hos människorna, redan då.

   Skulle det ha förändrat så mycket?

   Jo, så till vida att människorna genom att lära sig använda sina hjärnor, upplevelser, känslor och intelligens, till att formge sin omgivning, mer än bara till det allra nödvändigaste. Människans förmåga till att tro, föreställa sig, fantisera och gestalta. Även om det skulle kunna finnas andra däggdjur som trodde på gudar, var det inget som de gav form och mening åt.

   Du kanske menar idealen och idealismen?

   Ja, men på ett mycket grundläggande och primitivt stadium. Vad skulle man ha gudarna till, annat än att vara rädda för dem, tillbe dem, offra till dem och försöka förutsäga deras handlingar? Det var ju människornas dröm om att själva kunna bli till gudar och leva gudarnas sköna och behagliga liv. Det var ju det som formade våra ideal.

   Så steget ut i rymden skulle vara som att bli till gudar?