Det kosmiska ägget.

Det som brukade kallas för Big Bang, den stora smällen, föregicks av en spekulation om vad som funnits före. Denna koncentration av materia gavs namnet The Cosmic Egg. Det mesta var förstås bara spekulationer. Det man visste, säkert, var att stjärnorna och galaxerna rörde sig ut och bort från varandra, som om de befunnit sig ett centrum. Med den teorin kom också den oscillerande rörelsen; att universum bestod av sammandragningar och utvidgningar.

Människorna i SpåRätt rymdsamhällen var långt ifrån nöjda. De levde bekvämt, led ingen nöd och bar inte beroende av att arbeta eller på annat sätt anstränga sig för att överleva. De levde i ett Paradiset och ett Himmelrike, men inte särskilt likt det som beskrivits i bibeln eller av de religiösa. De saknade något mystiskt och magiskt att tillbe. Det var Angela Superstar som kom till deras räddning. Ministralen, som var det närmaste man kunde komma en religiös administration och hierarki, byggde upp kulten av Angela Superstar. Den hade anor långt tillbaka i tiden, när Harriet Backe och Baltazar Vaduvill kommit igång med underhållningskanalen SpaRatt Entertainment Channel och SpaRatt Science Channel. Då började man medvetet och metodiskt bygga upp en religiös föreställning om en kult av Angela Superstar, som gick tillbaka till Jungfru Mariakulten och dyrkan av den Svarta Madonnan.

Det kvinnliga prästerskapet klädde ut sig till Angela Superstar, döpte nyfödda barn, ordnade med konfirmationsläger och scoutföreningar, hade hand om giftermål och begravningar. Ritualerna var formulerade så att de kunde stämma överens för både religiösa, agnostiker, deister och ateister. De hyllade de fyra krafterna i universum: gravitationskraften, den elektromagnetiska kraften, den svaga kraften och kärnkraften. Det var de som höll alltsammans i balanser i rörelser och kraftfält.

I sin bok om Sapiens hade Yuval Noah Harari beskrivit att: ”Naturen tillåter. Kulturen förbjuder”.

Det kunde sägas påminna om människornas förväntningar på livet ute i rymden: Vetenskapen sätter upp ramar och begränsningar. Fantasin öppnar upp och löser upp. Båda behövdes, för att man skulle komma vidare.

Neoidealisterna försökte hålla kulten av Angela Superstar, enkel, rationell och förklarlig. Hon var en symbol för rationalism, upplysning, logik, matematik och förnuft. Men det var som om människorna ändå hade ett religiöst behov. I den blev Angela Superstar till förklaringen om hur allt blivit till. Att Angela Superstar blivit befruktad med det kosmiska ägget, av en Fågeln Fenix, som överlevt den stora explosionen och den händelsen skulle återkomma, in i evigheten och ut i den oändliga rymden.