Kriget kommer.

Eftersom militärerna i båda staterna förväntade sig krig. De förklarade att kriget var ett normaltillstånd för arten Människa: ”Krig har det alltid funnits och kommer alltid att finnas”. Därför satsade både Neurope och Utopia på att förstärka sina arméer och skaffa sig tyngre, större och kraftigare vapen.

Människorna i båda staterna trodde att det egna landet skulle segra. När segern var uppnådd, skulle den forna fienden kunna användas som slavar, istället för maskiner, och det egna folket skulle kunna uppleva fred och frihet igen. De skulle satsa allt vad de ägde och hade, för att vinna kriget. Krigsnotorna blev enorma, för både Neurope och Utopia, men deras respektive ledare förklarade för sina folk att, när kriget var vunnet, skulle de kunna ta vad de ville, av förlorarna: ”The Winner takes it all!”

Vad hade de kvar att förlora?

De hade allt att vinna, eller ingenting.

Det dröjde inte länge förrän hoten övergick till att bli till attacker och anfall. Det var tänkt att soldaterna, männen, skulle strida man mot man, som man stred på medeltiden och innan dess. Som vanligt frångick man sina principer och löften, för att lättare kunna besegra fienden och vinna. Från smutsiga vapen övergick båda sidorna till lättare kärnvapen. Skadorna blev allt större och det uppstod en brist på män, när männen drog ut i krig för att aldrig mer återvända. De äldre männen var orkeslösa och kunde inte göra kvinnorna med barn. Båda sidor våldtog den andra sidans kvinnor, men de hann aldrig föda några nya barn till världen, eftersom bruket av kärnvapen blivit allt vanligare.

När det varken fanns några stridsdugliga män till att kriga och försvara det egna landet, inte några kvinnor att skydda och bevara, inga barn och inga familjer, vad skulle då de återstående få kriga för eller mot?

Efter kärnvapenbruket kom ständigt vindar och regn med radioaktiva moln och damm. Det lilla fåtalet människor som fanns kvar och överlevt, var blott människospillror, alltför svaga för att bilda något nytt folk, ny kultur eller rike. De fortsatte att klara sig och överleva så länge det gick, men blev de för många på samma ställe, tog de ställning igen för sitt gamla land och tog död på de motståndare som fanns kvar. Det innebar slutet på den intelligenta varelsen Människan, på planeten Tellus.