Vardagslivet i rymdsamället.

Det var inte bara Mich och Zanna som i sin sysslolöshet sökte efter någonting att göra. Nere på jorden sysslade var och en med sina egna solipsistisk, egocentriska och egoistiska projekt. SpåRätt med maskingänget, satsade alltmer för att datorna, automaterna, robotarna och maskinerna skulle verkställa alla människornas behov på bekvämlighet. Utbyggnaden av SpåRätt Intergalactica, stjärnskepp, rymdstationer och rymdsamhällen, pågick dygnet runt, oavsett i vilken de av rymden de befann sig, mellan Tellus, Månen, Mars och Venus. Det mer praktiska skulle kunna vara att sänka temperaturen på Mars och konstruera en atmosfär med syre, vatten och med tiden också växter och djur. Men det låg fortfarande, ännu så länge, långt fram i tiden.

Michs, Zannas och de andras experiment i drömmaskinerna, samlades upp i centraldatorns Dröm- och Idé Arkiv: DIA. Maskinen skapade inte bara drömmarna, utan försökte till och med skräddarsy och designa dem, för varje mänsklig individs driftsliv och behov.

Den informationen övergick senare till Planetariet, för att granska drömmarnas innehåll och förse dem med riktiga fakta och spekulationer, bättre och stabilare än de som bara svävade runt, osystematiserad och organiserat, runt i människornas hjärnor.

Syftet var att ersätta de gamla vidskepelserna, ryktena, fantasierna och drömmarna, med granskning, sökande efter fakta och vetenskapliga belägg, för att människorna skulle kunna utnyttja både sin sömn och sina drömmar kvalitativt djupare och ifrågasättande. Hur skulle människorna annars få en distans till det vardagsliv som de ständigt, i vaket tillstånd, omgav sig med och var så känslomässigt berörda av?