Hos den mänskliga arten hade det funnits många olika typläror, från Astrologi, Kretschmers konstitutionslära, Frenologi, till de modernare om Enneagrammen och de Introverta och de Extroverta.

SpåRätt och AndroArt hade arbetat mycket med dessa två system: att sammanföra Enneagrafin, med teorier om ursprungsbefolkningarnas och naturfolkens ”klaner”, totem och indelningen för att förhindra incest och genetiska missbildningar och utvecklande av skador och bristsjukdomar, längre fram och bort i släktleden.

De använde sig av Enneagrammet, inte för att det var på något sätt objektivt, vetenskapligt belagt, empiriskt bevisat eller med ständigt återkommande bekräftelser på, från olika människor och från olika håll, att: ”Det stämmer!”

I Enneagrammet fanns varken någon vetenskaplig metod, någon underliggande teori om arten Människans utveckling eller öde, eller något yttre förhållande, som med Astrologin.

När Mich testat sig i en enneagrammaskin, dröjde det länge tills att maskinen svarade:

”Går ej att avläsa. Fel i logaritmen 818356. Läs vidare i manualen, angående regelbrott i registerhanteringen”.

Han försökte ännu en gång. Maskinen svarade:

Servern frånkopplad. Var vänlig starta om enheten”.

Antingen passade han inte in bland de nio enneagrammen, eller så täckte han flera, kanske de alla? Eller så var det helt enkelt fel på apparaten….

Människorna inordnades, av centraldatorn och drömmaskinerna, i de nio enneografiska grupperna. Det betydde inte mer för dem, än att de intill sin namnbricka och namnen på hembygden också hade ett nummer som angav vilken typ av ennagram de tillhörde.

Enligt Enneagramteorin kunde en och samma människa tillhöra minst tre olika typer eller sorter. Det var en av dem som var mest betydelsefull, men de andra hade också påverkan. Det kunde likna Astrologin om hur en och samma person var påverkad av det egna stjärntecknet och den egna stjärnbilden. Så fanns det planeter och hus. Planeterna kunde vara i konjunktion eller i opposition. De kunde befinna sig i starkare eller svagare ställningar, beronde på hur astrologen läste av horoskopet som helhet. Varje argument för ett samband och en konstellation, kunde försvagas eller förstärkas, beroende på planternas, husens och de andra stjärntecknens ställning och betydelse, runt omkring.

Det fanns människor ute i rymdsamhället som fann varandra snabbare och enklare, genom det som brukar kallas för ”peronkemi”. Först när ett sådant, tidigare så samstämmigt par, kommit i konflikt med varandra, som Enneagrammet kunde vara en möjlig lösning, för att reda ut fnurran på tråden.

På Tellus och i SpåRätt Eurasia var Discoklassen den starkaste och mest offensiva sociala gruppen. I en tid då ingenting hände, kunde allt upplevas som stillastående och händelselöst. Vad bättre, än att anordna tävlingar, danstillställningar, underhållning och mänskliga aktiviteter där alla kunde vara med och roa sig?

Det var då som DJ Carola Kilroy blivit utnämnd till SpåRätt Star City of Swedens President och DJ Jocke Langer vald till SpåRätt Star City of Stockholms Borgmästare. Allt för att hålla medborgarna sysselsatta och underhållna, av musik, galna upptåg, karnevaler och parader.