Det var då som DJ Carola Kilroy blivit utnämnd till SpåRätt Star City of Swedens President och DJ Jocke Langer vald till SpåRätt Star City of Stockholms Borgmästare. DJ Monica Bergmark hade en inre sammanhållande ställning, för att se till att festerna fick den genuina ställningen med den rätta stämningen. Hennes paroll brukade vara att:

”Den som dansar, sover inte.”

Allt för att hålla medborgarna sysselsatta och underhållna, av musik, galna upptåg, karnevaler och parader.

Festerna blev betydelsefullare, när alltfler av neoidealisterna lämnade Tellus. För att de som fortfarande var kvar och väntade på sin tur, i spänning och oro över att kanske inte få komma med i nästa rymdhiss och ut i Exodus, var det roligare att dans och hålla igång, än att bara sitta och vänta, titta på klockan och de senaste meddelandena som stod att läsa på displayerna.

Passagerarna var inte tillåtna att dricka alkohol eller ta några andra droger. Detta för att deras kroppar skulle vara i optimalt och naturligt normaltillstånd. Det fanns ändå brister och bräckligheter som inte ens SpåRätts specialister och experter kunde finna och diagnosticera. Blodproppar som plötsligt lossnade, som en asteroid ute i rymden? Ett medfött fel som ändrade sitt läge? En bakterie eller ett virus, som tog sin in i kroppens eget immunförsvarssystem?

Plötslig och oväntad död kunde inte ens AndroArt upptäcka och motverka.