Militärerna och försvarsmakten hade ju till en viss del rätt, så länge som det kunde finnas en möjlig fiende. Det hade sagts att det var Tellus nuvarande befolkning, Sapiens, som trängt undan och dödat de sista av sina föregångare Neandertalmänniskorna. Så hade Sapiens, människorna förökat sig över jordklotet och bildat olika riken, stater, länder och nationer. Alla ville både ha kakan och behålla den. Varför dela den med fienden, när de kunde få allt för sig själva?

Konflikter och strider hade fortsatt mellan familjer, klaner och stammar. De ville ha varandras tillgång till vatten, till villebråd att jaga, växter att plocka och äta, mark att odla på, trä till att bygga hus, skydd och försvar med, järn och andra metaller, till redskap, verktyg och vapen. För att den egna befolkningen skulle bli fler, ha god hälsa och en möjlig framtid, var varje folk ute efter de andras marker, tillgång till vägar och passager, floder och kuster.

När befolkningarna blev fler, samlades och enades, uppstod det också rykten om att det fanns mycket annat som var spännande och attraktivt, på andra platser på jorden.

För att försöka förutsäga hur det skulle gå, i framtiden, använde man spåmän och astrologer. Sådana vars kunskaper och erfarenheter långt senare skulle utvecklas till kunskaper om läkande växter, hur att bota sjukdomar, läka sår och tillverka instrument.

Astrologerna upptäckte att det fanns himlakroppar som rörde på sig och andra som stod stilla. En del lyste starkare, andra svagare. En del syntes bara vid vissa tillfällen på dygnet, andra bara vid en tid, en månad eller två, på året.

Människorna levde kvar i den primitiva uppfattningen att de hade en alldeles unik särställning i världen, livet och verkligheten. De var antropocentriska och solipsistiska. De utgick från sig själva och att allt cirkulerade och handlade om dem. Därför var det inte så konstigt att de såg en betydelse i jordens, planeternas och stjärnornas rörelser. Eftersom de kunde se och uppfatta det, så måste det ju ha någon mening och betydelse, för dem?