Varför byggnaden kom att heta Futurum berodde på att någon i maskingänget haft en gammal elspis med det namnet. Utställningsbyggnaden var alltså inte döpt efter elspisen, utan för att påminna om att det som fanns där inne skulle ge en positiv och konstruktiv föreställning om framtiden. Den skulle naturligtvis vara realistisk, men utan att betona risker, faror, möjliga olyckshändelser eller katastrofer. Även om vattenbristen kunde bli stor, fanns det ändå system av vatten på platser ute i rymden. Det gällde bara att komma på hur de skulle komma åt dem, eller ombilda dem till vatten.

Eftersom rymdsamhället inte innehöll några större luftreserver, skulle luften sannolikt, förr eller senare, ta slut. Man hade experimenterat med växter, men det enda man kommit fram till var tankarna med plankton, alger, sjögräs och tång. Sådant som de också kunde omvandla till mat.